Salı, Ekim 27, 2020
Banner Top
KONUŞMALAR ve TOPLANTILAR

KONUŞMALAR VE TOPLANTILAR

M.Qasim Zaman, Princeton University
“Madrasas and Islamic Learning: A Historical Perspective”, 12 Mayıs 2018

Erol Özvar, Marmara Üniversitesi
“Osmanlılarda Okuryazarlık, Medreseler ve Eser Üretimi”, 3 Kasım 2018

Yasemin Bozkurt, Pamukkale Üniversitesi
“XVI. Yüzyılda Osmanlı Medrese Eğitiminde Karşılaşılan Problemler ve Sunulan Çözüm Önerileri”, 24 Kasım 2018

Himmet Taşkömür, Harvard Üniversitesi
“Fuzela-yı Rum: Osmanlı Hukuk Geleneğinin Oluşması Üzerine Bazı Gözlemler”,
12 Ocak 2019

Abdurrahman Atçıl, İstanbul Şehir Üniversitesi
“Osmanlı Medreselerinde Müfredat Üzerine Bazı Gözlemler”, 23 Şubat 2019

Zeki Salih Zengin, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
“Eğitimde Yenileşme Dönemi ve Osmanlı Medreseleri”, 23 Mart 2019

İhsan Sarı, Mimar, Füsun Alioğlu, Kadir Has Üniversitesi, Said Dusak-Asuman Budak, Mimar, Mühendis,İstanbul Valiliği, Canan Akhüsük, Rest. Uz. Konservatör Mimar
“Osmanlı Yapıları ve Restorasyon Süreçleri”, 27 Nisan 2019