Pazar, Temmuz 3, 2022

KONUŞMALAR VE TOPLANTILAR

M.Qasim Zaman, Princeton University
“Madrasas and Islamic Learning: A Historical Perspective”, 12 Mayıs 2018

Erol Özvar, Marmara Üniversitesi
“Osmanlılarda Okuryazarlık, Medreseler ve Eser Üretimi”, 3 Kasım 2018

Yasemin Bozkurt, Pamukkale Üniversitesi
“XVI. Yüzyılda Osmanlı Medrese Eğitiminde Karşılaşılan Problemler ve Sunulan Çözüm Önerileri”, 24 Kasım 2018

Himmet Taşkömür, Harvard Üniversitesi
“Fuzela-yı Rum: Osmanlı Hukuk Geleneğinin Oluşması Üzerine Bazı Gözlemler”,
12 Ocak 2019

Abdurrahman Atçıl, İstanbul Şehir Üniversitesi
“Osmanlı Medreselerinde Müfredat Üzerine Bazı Gözlemler”, 23 Şubat 2019

Zeki Salih Zengin, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
“Eğitimde Yenileşme Dönemi ve Osmanlı Medreseleri”, 23 Mart 2019

İhsan Sarı, Mimar, Füsun Alioğlu, Kadir Has Üniversitesi, Said Dusak-Asuman Budak, Mimar, Mühendis,İstanbul Valiliği, Canan Akhüsük, Rest. Uz. Konservatör Mimar
“Osmanlı Yapıları ve Restorasyon Süreçleri”, 27 Nisan 2019

Ali Adem Yörük, İstanbul Üniversitesi
“Rizeli Hafız Kasım Efendi’nin Tahsil Hayatı Çerçevesinde Hukuk Mektepleşmesi ve Islah-ı Medâris”
7 Aralık 2019

Kasım Kopuz, İstanbul Şehir Üniversitesi
“Reproduction of the Ottoman Legal Knowledge”
11 Ocak 2020

Murat Çelik, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
“Osmanlı Medreseleri ile Avrupa Üniversiteleri Mukayesesi”
22 Şubat 2020

Kurtuluş Öztürk, İlim Yayma Cemiyeti
“II.Meşrutiyet Dönemi Osmanlısında Bir Mesele Olarak Eğitim”,
14 Kasım 2020

Mustafa Gündüz, Yıldız Teknik Üniversitesi
“Türk Eğitim Tarihi Yazıcılığında Medrese”
12 Aralık 2020

Alim Arlı, İstanbul Teknik Üniversitesi
“Üniversite: Tarihsel Bir Bakış”
26 Aralık 2020

Cumhur Ersin Adıgüzel, İstanbul Üniversitesi
“Endülüs’te Yüksek Öğretim ve Medrese”
30 Ocak 2021

Hasan Spiker, Cambridge University
“Rendering The World Intelligible Anew: The Transmission of Understanding and the Exigency of a Renewed Metaphysical Framework”

13 Şubat 2021

Dr. Talal Al-Azem, Oxford Üniversitesi
“The Purposes of a Madrasa Education”
20 Mart 2021