Cumartesi, Ekim 16, 2021
Banner Top

LİSANS DESTEK PROGRAMLARI

İlimle ilişkisini ömür boyu sürdürmeyi hedefleyen öğrencilere hitap eden Fatih Sahn-ı Semân’ın lisans destek programları, katılımcılarının akademik bilgi ve beceri alt yapısına ve geniş entelektüel ilgilere sahip bireyler olarak, gerek İslâm medeniyetinin ilim geleneği, gerek beşeri ilimler, gerekse modern toplumsal disiplinler hakkında yeterli donanım kazanmalarına yardımcı olmak üzere hazırlanmıştır.

Katılımcılarının ilk adımdan itibaren kendini ifade etmesine ve üretmesine teşvik edecek şekilde tasarlanan Fatih Sahn-ı Semân lisans destek programları, formel öğretim programlarındaki kazanımları dışlamayan ve öğrencilerin İstanbul’un zengin imkanlarını değerlendirmesini teşvik ederek, kendi sunduğu programlarla yetinmemesini isteyen bir anlayışa sahiptir.


İlahiyat-İslami İlimler Lisans Destek Programı

İlahiyat-İslami ilimler fakültelerinde lisans öğrenimi görenlerin bir yandan İslâm medeniyeti hakkında daha kapsamlı alt yapıya sahip olmalarını, diğer yandan çağdaş dünyayı anlamalarına yardımcı olacak donanımları kazandırmayı hedefleyen uzun vadeli bir akademik destek programıdır.

Katılımcıların lisans programlarında edindikleri bilgi ve yetileri geliştirmelerini teşvik eden bir anlayışa sahip program, onların günümüz dünyasını doğru anlayabilmesini sağlayan, akademik çalışmalar yapabilmek için gerekli formasyona sahip, İslâm ilimlerinin klasik metinleriyle hemhal ve ilimle ilişkisini ömür boyu sürdürecek kişiler olması yolunda alternatif müfredatlar geliştirmektedir.


Beşeri ve Sosyal Bilimler Lisans Destek Programı

Beşeri ve sosyal bilimler bölümlerinin lisans programlarında öğrenim görenlerin bir yandan İslâm ilimleri ve İslâm medeniyeti hakkında sağlam bir alt yapıya sahip olmalarını, diğer yandan çağdaş dünyayı anlamalarına yardımcı olacak donanımları kazandırmayı hedefleyen uzun vadeli bir eğitim programıdır.

Katılımcılarının İngilizce ve Arapçayı rahatlıkla kullanabilmesi için gerekli imkanları sunan program, onların sosyal bilimlere bütüncül, derinlikli ve disiplinler arası bakabilen, akademik çalışmalar yapabilmek için gerekli formasyona sahip ve ilimle ilişkisini ömür boyu sürdürecek kişiler olması yolunda alternatif müfredatlar geliştirmektedir.

2021-2022 DÖNEMİ BAŞVURULARI BAŞLIYOR!

WhatsApp Image 2021-08-23 at 12.06.44

· İstanbul’daki üniversitelerin sosyal ve beşerî bilimler bölümleri ile İlahiyat/İslamî ilimler fakültelerine 2021-2022 eğitim-öğretim yılında başlayacak öğrencilere yönelik


· Osmanlı’nın en yüksek dereceli medresesi olan Fatih Camii avlusundaki tarihî Sahn-ı Semân Medresesi binalarında


· İslam medeniyetini ve yaşadığımız çağı anlamak için, özel olarak geliştirilmiş çok yönlü bir eğitim programı


· İslâm ilim geleneğinin klasiklerini gerçek anlamda tedris


· Ücretsiz yurt ve burs imkânı

Tags: , , ,