Perşembe, Mayıs 26, 2022
Medrese Konuşmaları 10: Kurtuluş Öztürk – II.Meşutiyet Dönemi Osmanlısında Bir Mesele Olarak Eğitim

Fatih Sahn-ı Semân Medrese Araştırmaları Merkezi Medrese Konuşmaları’nın bu ayki, konuğu Dr. Kurtuluş Öztürk oldu. Öztürk, ‘II. Meşrutiyet Dönemi Osmanlısında Bir Mesele Olarak Eğitim’ başlığıyla yaptığı konuşmasında, Osmanlı eğitim anlayışının temel yapısı, bu yapıya dâhil olan mekanizmaların işleyişi ve temel tartıma konularını ele aldı. Seminerde, paradigma değişiminin yaşandığı II. Meşrutiyet dönemindeki fikri tartışmaların eğitim anlayışının değişmesinde rolünün ne olduğu, yaşanan bu dönüşümde dönemin aydınlarının nasıl bir tavır alış sergiledikleri, eğitimin içeriğinde nasıl bir değişim yaşandığı, dönemin eğitim ve din ilişkilerinin nasıl bir seyir takip ettiği, yaşanan dönüşümlerin neticelerinin nasıl tezahür ettiği konularına değinildi.

Dr. Kurtuluş Öztürk, modern Türk eğitim tarihinin Cumhuriyet’e kadar geçirdiği süreçte yüz yılı aşan bir tecrübe birikimi bulunmakta olduğunu ve uzun bir imparatorluk tecrübesinin ortaya çıkardığı klasik eğitim kurumları ve düşünce sisteminin kendisini dönüştürme çabası, içinde zengin bir düşünce mirasını taşıdığını ifade etti. Bu sürecin son kısmını oluşturan II. Meşrutiyet Dönemi’nde, modernleşme sürecinde üretilen düşünce birikimi iyice olgunlaşmış, yeniden üretilmiş ve somut önerilere dönüşmeye başladığını belirtti.

Programı aşağıdaki link üzerinden izleyebilirsiniz.

http://https://www.youtube.com/watch?v=0ux6-eKTcCk&t=2635s

Tags: , , ,