Cumartesi, Temmuz 2, 2022

Medrese ve Ulemâ Çalışmaları Eğitim Programı (20-25 Temmuz 2020)

Fatih Sahn-ı Semân Medrese Araştırmaları Merkezi’nin yürüttüğü Medrese ve Ulemâ Çalışmaları Eğitim Programı’nın ikincisi 20-25 Temmuz 2020 tarihleri arasında Zoom üzerinden ONLINE olarak yapılacaktır. İslam Dünyası ve Osmanlı Dünyası şeklinde iki ayrı başlık halinde gerçekleştirilecek bu eğitimde medrese ve ulemâ çalışmalarının tanımı ve kapsamı ile başlanıp arşiv, yazma ve literatür kaynakları etraflıca tanıtılıp değerlendirilecektir. Alanın güncel ve yeni araştırma soru ve konuları örneklerle tartışılacaktır.

Konuyla ilgili özellikle lisansüstü öğrenci ve doktoralı genç akademisyenlerin katılabileceği bu programda konunun uzmanı hocalar katılımcılara hem alanı tanıtacak hem arşiv ve yazma kaynaklarından bu konu çerçevesinde nasıl istifade edilebileceğini gösterecek hem de mevcut literatürü değerlendirerek bugün ve gelecekte ne tür soruların bu alanda araştırma konusu olabileceğine dair somut örnekleri ve önerileri paylaşacaklardır. Katılımcıların çalışmayı düşündükleri konuların da müzakere edileceği bu eğitim programının en önemli sonuçları; alana olan ilginin artması, medrese ve ulemâ (ilmiye) çalışmalarıyla ilgilenen kişilerin birbiri ile tanışması ve araştırmaların yeni soru, kaynak ve yöntemlerle kalitesinin artırılması olacaktır.

Programın ilk üç gününde İslam Dünyası Medrese ve Ulemâ Çalışmaları Eğitimi ve takip eden ikinci üç gün içinde de Osmanlı Dünyası Medrese ve Ulemâ Çalışmaları Eğitimi planlanmıştır. Katılımcılar programlardan yalnızca bir tanesini veya her ikisini birden seçme imkanına sahiptir. Seminerlere ilave olarak her günün sonunda İstanbul’daki medreseleri ve araştırma kurumlarını daha yakından tanıtmayı amaçlayan altı başlıkta saha konuşmaları da gerçekleştirilecektir.

Programa katılım için aşağıdaki linkte yer alan başvuru formunun doldurulması gerekmektedir. Başvuruda öncelik lisansüstü çalışmalarını sürdüren araştırmacılara ve doktoralı genç akademisyenlere verilecek, imkân dâhilinde lisans öğrencilerinin ve bağımsız araştırmacıların başvuruları da değerlendirilecektir. Başvuruların kabul durumu ile ilgili bilgi başvuranların şahsî e-posta adreslerine gönderilecektir.

Düzenli katılımcılara program sonunda katılım sertifikası verilecektir.

Başvuru tarihleri: 27 Haziran – 10 Temmuz 2020