Perşembe, Mayıs 26, 2022

Osmanlı Usul Düşüncesi Paneli Gerçekleştirildi

İki seneyi aşkın süredir devam eden Osmanlı Usul Düşüncesi halkasında ulaşılan sonuçlar, 17 Ekim 2020 tarihinde M. Macit Karagözoğlu moderatörlüğünde Zoom üzerinden gerçekleştirilen panelle ilgililerin dikkatine sunuldu. Panelde, halkanın rehberliğini yapan Tuncay Başoğlu dışında dört katılımcı, sunumlarıyla Osmanlı usul geleneğinin farklı noktalarına temas ettiler.

Tuncay Başoğlu, sunumunda, Şerhü’l-Muhtasar haşiyeleri çerçevesinde Osmanlı usul düşüncesine dair bir tasavvur ortaya koydu. Literatürün yoğunlaştığı bir diğer örnek olan Telvîh haşiyelerini ele alan sunumunda İmam Rabbani Çelik ise Telvîh’i, Osmanlı usul düşüncesine tesirleri üzerinden tanıtmak suretiyle, yazılan haşiyelerin Osmanlı ilim dünyasında otorite olarak kabul edilme süreçlerini irdeledi.

İki yıl süren halka çalışmalarının merkezinde yer alan Molla Hüsrev’in Mir’ât’ı üzerine yapılan çalışmalara dair sunumunu gerçekleştiren Hüseyin Örs, mezkûr eserin telif edildiği dönemden itibaren Osmanlı medreselerinde özellikle İstanbul eksenli olarak ilmî faaliyetlere ne yoğunlukla konu edildiğini göstermeye çalıştı. Telfîk ve taklîd risalelerine yoğunlaşan sunumunda Burak Ergin ise bu literatür içinden seçtiği örneklerle konuya ilişkin tartışmaları değerlendirdi.

Panelin son konuşmacısı olarak, dokuz Osmanlı müellifinin on dört eserinden yola çıkarak haber teorisine dair tespit ettiği noktaları dinleyicilerle paylaşan Osman Çavuş, Osmanlı usul âlimlerinin, haberlerin taksimine ve kabul şartlarına yönelik daha önceki usul geleneklerinden hangi sâiklerle etkilendiklerine işaret etti.

Panel, dinleyicilerin soruları ve Tuncay Başoğlu’nun tebliğlere ilişkin mülahazaları eşliğinde sona erdi.

0 Yorumlar

Yorum Yap