Fatih Sahn-ı Semân, İlim Yayma Cemiyeti’nin bünyesinde faaliyet gösteren bir araştırma ve eğitim merkezidir. 


Fatih Sahn-ı Semân’ın ilmi faaliyetlerinin strateji, plan, koordinasyon ve akademik denetimi İlim Heyeti tarafından yürütülür. 
İlim Yayma Cemiyeti’nin eğitim kökenli Yönetim Kurulu üyeleri ile Fatih Sahn-ı Semân’ın ilgi alanlarında uzman ilim adamları arasından belirlenen İlim Heyeti, merkezin strateji ve politikalarını belirleyip bu doğrultuda yapılacak proje ve faaliyetleri karara bağlamak ve bu çerçevede gereken mevzuat, planlama, bütçelendirme, kurumlaşma ve denetim çalışmalarını gerçekleştirir. 


Fatih Sahn-ı Semân’ın yönetim destek hizmetleri, mali iş ve işlemleri İlim Yayma Cemiyeti Eğitim Merkezi (İYEM) Koordinatörlüğü tarafından yürütülür. 


İYEM Koordinatörü, yukarıdaki faaliyet kalemlerinin yanısıra, İlim Heyetinde alınan ilgili kararların tahakkuk sorumlusu olup, merkezin İlim Yayma Cemiyeti’yle ilişkilerini yürütmektedir. 


Fatih Sahn-ı Semân, ilmî program ve faaliyetlerini değerlendirmek ve bu konularda öneriler geliştirmek amacıyla seçkin ilim adamları ve sivil toplum temsilcilerinden oluşan Danışma Heyeti’nin karar ve tavsiyeleri ışığında çalışmalarını yürütmektedir. 

İLİM HEYETİ

 

Fatih Sahn-ı Semân’daki ilmi faaliyetlerin strateji, plan, koordinasyon ve akademik denetimini yürüten İlim Heyeti yedi kişiden oluşmakta ve İlim Yayma Cemiyeti Eğitim Merkezi (İYEM) Koordinatörü’nün katılımıyla toplantılarını gerçekleştirmektedir. 

Eyyüp Said Kaya


Akademik çalışmalarını fıkıh alanında yoğunlaştıran Kaya, Arapça ve İngilizce konuşan çeşitli ülkelerde doktora ve doktora sonrası araştırmalarını sürdürdü (1994-2001). Çeşitli ilmi kademelerinde çalıştığı TDV İslam Araştırmaları Merkezi’nde (İSAM) akademik projelerden sorumlu başkan yardımcılığını yürüttükten sonra (1997-2011), İstanbul Şehir Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi kurucu koordinatörlüğünü üstlendi (2012-2013). Halen aynı fakültede İslam Hukuku öğretim üyesi olarak çalışan Kaya’nın İSAM’da ansiklopedi editörlükleri, Araştırmacı Yetiştirme Projesi ve Lisans Akademik Destek Projesi koordinatörlükleri ile Yönetim Kurulu üyeliği gibi idari ve akademik görevleri vardır.


İlgi alanlarının başında Hanefi mezhebi, fıkıh usulü, tecdid hareketleri ve sosyal teori gelen Kaya, Klasik Yayınları İslam Medeniyeti Araştırmaları Serisi’nin editörlerindendir. Orta öğretim yıllarından itibaren klasik Osmanlı medresesi müfredatını özel ders halkalarında önce tahsil, sonra tedris eden Kaya, İslâm medeniyetinin klasiklerinin üniversiter sistemle paralel olarak işlenmesi amacıyla birçok program ve faaliyet gerçekleştirmiştir. 

İsmail Cebeci


1994’te İstanbul İmam-Hatip Lisesi’nden, 1998’de Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde “Ceride-i İlmiyye’de Yer Alan Fetvalar” başlıklı Yüksek lisans tezi (2001) ve “Modern İslam İktisadı Literatüründe Murabaha Tartışmaları” başlıklı doktora tezini  (2010) hazırladı. Doktora sırasında Ürdün’de araştırmalarda bulunan Cebeci, 2010-2012 arasında İngiltere’de (Oxford Centre for Islamic Studies-OCIS) ve Amerika’da (Harvard Law School-ILSP) araştırmacı olarak çalıştı. Mayıs 2013’ten bu yana Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Hukuku Anabilim Dalı’nda öğretim üyesi olarak görev yapan Cebeci aynı zamanda Türkiye Diyanet Vakfı İslam Araştırmaları Merkezi’nin (İSAM) müellif-redaktörlerindendir. Cebeci İlim Yayma Cemiyeti Yönetim Kurulu üyesidir. 

Mustafa Macit Karagözoğlu


Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu (2005). Yüksek lisansını İstanbul Üniversitesi’nde (2007), doktorasını “Duafâ Literatürü: Doğuşu, Gelişimi, Başlıca Özellikleri ve Rivâyetü’l-Hadis Kitaplarıyla İlişkisi” başlıklı teziyle Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Hadis Anabilim Dalı’nda tamamladı (2013). Hâlen aynı anabilim dalında doktor öğretim üyesi olarak görev yapan Karagözoğlu, ABD Kaliforniya Üniversitesi Los Angeles’ta (UCLA) (2009-10) ve Georgetown Üniversitesi’nde (2015-16) misafir araştırmacı olarak bulundu. Türkiye Yazarlar Birliği tercüme ödülünü (2007) ve yüksek lisans dalında Meridyen Destek Derneği Hadis ve Sîret Araştırmaları ödülünü (2009) kazandı. Şu anda İslâm Araştırmaları Dergisi’nin editörlüğünü yürütmekte ve “Hadis Şerh Literatürü” başlıklı telif projesi üzerine çalışmaktadır.

Mehmet Cüneyt Kaya


Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu (2000). Aynı üniversitede yüksek lisansını (2002), İstanbul Üniversitesi’nde doktorasını tamamladı (2008). 2009 yılında bu yana İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü Türk-İslam Düşünce Tarihi Anabilim Dalı’nda öğretim üyesi olarak görev yapan Kaya, aynı fakülteye bağlı İslam Araştırmaları Merkezi müdürlüğünü sürdürmektedir. Çalışmaları İbn Sînâ felsefesi, klasik sonrası dönemde felsefe, İslam felsefesi tarihi yazıcılığı ve Osmanlı-Türk modernleşmesi sürecinde felsefenin konumu üzerine yoğunlaşan Kaya, Bilim ve Sanat Vakfı başkan yardımcılığı, İstanbul Şehir Üniversitesi mütevelli heyeti üyeliği ve İSAM AYP programı danışmanlığına halen devam etmekte, Klasik Yayınları bünyesindeki İslam Felsefesi Dizisi’nin editörlüğünü yapmaktadır. 

Nurullah Şimşek


Lisansını Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde (1998), yüksek lisansını ise aynı üniversitenin İslam Hukuku programında “İslam Borçlar Hukukunda Adi Kira ve Hasılat Kirası” başlıklı tezi ile aldı (2001). İlim Yayma Cemiyeti Erzurum Yükseköğretim Yurdu’nda idarecilik (1998-2008), sonrasında Yurtlar Müdürü (2008-2011) ve Teşkilat Müdürü (2011-2017) olarak Cemiyetin genel merkezinde görev yaptı. Halen Eğitim, Yurtlar ve Teşkilattan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapmaktadır. İlim Yayma Cemiyeti “Yurt Yöneticisi Akademisi”nde seminerler vermektedir. 

Tuncay Başoğlu


Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümünden mezun oldu (1992). Ardından Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde İslam Hukuku ana bilim dalında yüksek lisans ve doktorasını tamamladı (1993-2001). Çeşitli özel ve kamu kurumlarında görev yaptı. 2010 yılından bu yana Türkiye Diyanet Vakfı İslam Araştırmaları Merkezi’nde (İSAM) çalışmaktadır. Çalışmaları fıkıh, fıkıh usulü, İslâm düşüncesi ve İslâm eğitim tarihi üzerine yoğunlaşan Başoğlu, İSAM’da başkan yardımcılığı ve AYP proje koordinatörlüğü görevlerini yürütmekte, Klasik Yayınları bünyesinde yer alan İslam Medeniyeti Araştırmaları Dizisi’nde modernleşme dönemi alt-dizi editörlüğünü yapmaktadır.

Yunus Uğur


Lisans derecesini Boğaziçi Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nde (1999), Yüksek Lisans derecesini ise aynı üniversitenin Tarih programında "The Ottoman Court Records and the Making of ‘Urban History’, with Special Reference to Mudanya Sicils (1645-1800)" başlıklı tezi ile aldı (2001). Aynı programdaki doktorasini "The Historical Interaction of the City with its Mahalles: Ottoman Edirne in the Late Seventeenth and Early Eighteenth Centuries" başlıklı tezi ile tamamladı. 2003-2004 yıllarında New York Binghamton Üniversitesi Tarih Bölümü’nde araştırmacı olarak bulunmuştur. Yoğunlaşma alanları şehir tarihyazımı, Osmanlı şehir tarihi, şehir topografyası, sosyal mekân ve mahalleleri kapsar. Tarihyazımı ve Tarih kaynakları (siciller) arasındaki bağlantı, Türkiye’de Osmanlı şehir tarihçiliğinin gelişimi ve 17-18. yüzyıl Osmanlı tarihyazımı konularını işleyen makaleleri ve kitap eleştirileri bulunmaktadır. Bilim ve Sanat Vakfı Türkiye Araştırmaları Merkezi koordinatörlüğünü 2003-2017 arasında yürütmüştür. Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi’nin yayın yönetmeni olup derginin Türk Şehir Tarihi başlıklı özel sayısının da editörlüğünü yapmıştır. Eylül 2016-Eylül 2017 arasında Berlin'de akademik çalışmalarını yürütmüştür. 2009 yılından beri İstanbul Şehir Üniversitesi Tarih Bölümü kadrosunda bulunmaktadır. Aynı üniversitenin Şehir Araştırmaları Merkezi Direktörüdür. BİSAV, Yunus Emre Vakfı,  TMKV,  MEB Özel Yetenekliler Uygulama Merkezi gibi çeşitli kurumların yönetim ve danışman kurullarında bulunmuştur.  Son beş yılda, İBB ile İstanbul’un Kültürel Mirası üzerine yapılan 3 farklı projenin yürütücülüğü yapmış, İSTKA ile Sözlü tarih ve İstanbul’un görsel tarihi ile ilgili yapılan 3 projeye danışmanlık etmiş, KÜLTÜR AŞ’nin desteklediği 10 ciltlik İstanbul Tarihi kitabının yayın/editör ekibinde bulunmuştur. Son olarak TÜBİTAK destekli "Osmanlı Şehir Tipolojileri ve Atlası (1450-1700)" başlıklı bir projeyi tamamlamıştır. Şu anda TÜBİTAK’ın desteklediği "Osmanlı Şehirlerini Haritalamak: Sosyo-Mekânsal Benzerlikler ve Özgünlükler (1520-1540)" projesi üzerinde çalışmaktadır.
http://sehir.academia.edu/YunusUgur

Mustafa Yelek 

10 Eylül 1966 tarihinde Giresun Alucra’da doğdu. İlk ve orta öğrenimini Alucra’da tamamladı. Alucra İHL’de başladığı lise öğrenimini ise İstanbul İHL’de bitirdi. İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldu.(1990) Askerliğini Kısa Dönem Yükümlüsü olarak yaptı. Askerlik sonrası ticaret ve siyasetle iştigal etti. 2003 Yılında İlim Yayma Cemiyeti bünyesinde çalışmaya başladı. İYC’nin de üyesi olduğu, 1959 yılında kurulmuş olan ve Kamu Yararına çalışan TİDEF’in yönetimine girerek DİB başta olmak üzere çeşitli kurum ve kuruluşlarla birlikte, Türkiye genelinde çeşitli seminerler, eğitim faaliyetleri organize etti. 2008 yılında EBSAD (Eğitim Bilimleri ve Sosyal Araştırmalar Derneği)’nin kuruluşunda yer aldı. Başkan yardımcısı olarak görev yaptığı EBSAD marifetiyle de MEB DÖGM ile İHL meslek dersi hocaları ve DKAB öğretmenlerine yönelik seminerlerin organizasyonunda yer aldı. TC. İçişleri Bakanlığı Dernekler Dairesi Başkanlığı ile birlikte Sivil Toplum Kapasite Geliştirme Programı adıyla 22 ilde Sivil Topluma yönelik çalışmalar yaptı. Halen TİDEF’in Genel Başkanlığını ve EBSAD’ın başkan yardımcılığı görevlerinde bulunmakta olup farklı kurum ve kuruluşlarla birlikte eğitim faaliyetlerine devam etmektedir. Siyasal Vakfı, ÖNDER, Alucralılar Vakfı üyesi, İstanbul Darul Fünun İlahiyat Vakfı Yöenetim Kurulu Üyesi, İlim Yayma Cemiyeti Denetim Kurulu üyesidir. Evli ve 3 çocuk babasıdır.
 

Abdülhakim Demir 


İstanbul İmam Hatip Lisesi (1994) sonrasında Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi mezunu(1999). Yüksek Lisansını İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde İşletme dalında çalıştı. 2000-2008 yılları arasında İstanbul’da perakende sektöründe mağaza yöneticiliği yaptı.2008 Haziran ayından itibaren profesyonel olarak sivil toplum kuruluşlarında proje koordinatörlüğü yapmaktadır. Bir dönem Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmenliği de yapan Demir , Eğitim Bilimleri ve Sosyal Araştırmalar Derneği (EBSAD) ile Türkiye İlahiyat Tedrisatına Yardım Eden Dernekler Federasyonu(TİDEF) yönetim kurulu üyesi, Takım Yıldızı İzcilik ve Gençlik Spor Derneği Başkanı ve aynı zamanda Marmara Ata Sporları Federasyonu ikinci başkanı görevlerini yürütmektedir. Halen İlim Yayma Cemiyeti Eğitim Merkezi Koordinatörü sıfatıyla, Fatih Sahn-ı Semân’ın idari işlerini deruhte etmektedir. 

 

Ömer Akyıldız

 

Kayseri'de doğdu. İlk ve orta öğrenimini Kayseri'de tamamladı. Marmara Üniversitesi İktisat Fakültesi İktisat bölümünden mezun oldu. Aynı üniversitede İktisat Tarihi alanında 2012 yılında yüksek lisansını yaptı. 2010-2015 yılları arasında İlim Yayma Cemiyeti bünyesinde çeşitli görevlerde bulundu. 2015'de dil eğitimi için İngiltere' gitti. 2017 yılında ise ikinci yüksek lisansını Tarih alanında İngiltere'de University of Leicester'da tamamladı.  Ömer Akyıldız Fatih Sahn-ı Semân Eğitim ve Araştırma Merkezinde akademik koordinatör olarak görev yapmaktadır.

YÖNETİM

ADRES

Ali Kuşçu Mah. Fevzipaşa Cad. No:6 Fatih/İSTANBUL 
(Fatih Akdeniz Medreseleri)

sahniseman@iyc.org.tr

  • Heyecan Sosyal Simge
  • Instagram Sosyal Simge

© 2018 İlim Yayma Cemiyeti Fatih Sahn-ı Semân