Fatih Sahn-ı Semân Eğitim Araştırmaları Merkezi

İNSANBilgiAdalet Konuşmaları 2022

Fatih Sahn-ı Semân Eğitim ve Araştırma Merkezi antikiteden günümüze felsefi ve bilimsel geleneklerin vazgeçilmez merkezi temaları arasında yer almış “İnsan”, “Bilgi” ve “Adalet” kavramlarını işleyecek uzun soluklu bir program hazırladı. Her sene bu kavramlardan birini ele alacak program, 2022’de “İnsan”la başlayacak ve üç senede bir aynı kavramın ele alındığı bir döngü olarak devam edecek. Ele aldığı kavramın düşünce tarihindeki önemli metinler üzerinden takip edilmesini hedefleyen programda seçilmiş metinler kronolojik sıraya göre bir veya birkaç oturumda işlenecek. Tartışılacak paragrafların bağlamını oluşturan düşünce ve eser hakkındaki öz bilgilerle zenginleştirilecek oturumlar çevrim içi gerçekleştirilecek. Önümüzdeki yıllarda hem metinlerin ve oturumların çok dilli olması, hem de düşünce tarihinin farklı geleneklerine ve simalarına yer verilmesi programın öncelikli hedefi arasında yer almakta.

Başvuru tarihleri: 16 – 27 Ağustos 2022