Fatih Sahn-ı Semân Eğitim Araştırmaları Merkezi

Sahn-ı Semân Halkaları 2022-2023 Başlıyor

Sahn-ı Semân Halkaları, İslâm ilim geleneğini anlamada kritik önemi haiz metinlerin işlendiği çalışma gruplarının üst başlığıdır. İslâm medeniyetinin özellikle klasik metinlerinin tarihteki anlamını ve tarihî bağlamlarını keşfetmeye, nasıl anlaşıldıklarını ve klasikleştiklerinin serencamını ortaya koymaya yönelik çalışmalar yapan bu gruplar, ele alınan metinleri günümüz ilim dünyasının idrakine yaklaştırmayı ve entelektüel gündemine dâhil etmeyi hedeflemektedir.

Öncelikli olarak lisansüstü öğrencilerin ilgi düzeylerine hitap edecek şekilde tasarlanan Sahn-ı Semân Halkaları, her dönem başında farklı ilim dallarından yeni halkaları bünyesine katarak çeşitli alanlarda ihtisas yapan öğrencilerin ilmî gelişimine katkı sağlamaktadır. Ocak 2023 itibariyle 16 farklı rehber hoca eşliğinde başlayacak olan Sahn-ı Semân Halkaları'nın akademik takvim boyunca devam etmesi planlanmaktadır.