Fatih Sahn-ı Semân Eğitim Araştırmaları Merkezi

Mustafa Yelek

10 Eylül 1966 tarihinde Giresun Alucra’da doğdu. İlk ve orta öğrenimini Alucra’da tamamladı. Alucra İHL’de başladığı lise öğrenimini ise İstanbul İHL’de bitirdi. İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldu.(1990) Askerliğini Kısa Dönem Yükümlüsü olarak yaptı. Askerlik sonrası ticaret ve siyasetle iştigal etti. 2003 Yılında İlim Yayma Cemiyeti bünyesinde çalışmaya başladı. İYC’nin de üyesi olduğu, 1959 yılında kurulmuş olan ve Kamu Yararına çalışan TİDEF’in yönetimine girerek DİB başta olmak üzere çeşitli kurum ve kuruluşlarla birlikte, Türkiye genelinde çeşitli seminerler, eğitim faaliyetleri organize etti. 2008 yılında EBSAD (Eğitim Bilimleri ve Sosyal Araştırmalar Derneği)’nin kuruluşunda yer aldı. Başkan yardımcısı olarak görev yaptığı EBSAD marifetiyle de MEB DÖGM ile İHL meslek dersi hocaları ve DKAB öğretmenlerine yönelik seminerlerin organizasyonunda yer aldı. TC. İçişleri Bakanlığı Dernekler Dairesi Başkanlığı ile birlikte Sivil Toplum Kapasite Geliştirme Programı adıyla 22 ilde Sivil Topluma yönelik çalışmalar yaptı. Halen TİDEF’in Genel Başkanlığını ve EBSAD’ın başkan yardımcılığı görevlerinde bulunmakta olup farklı kurum ve kuruluşlarla birlikte eğitim faaliyetlerine devam etmektedir. Siyasal Vakfı, ÖNDER, Alucralılar Vakfı üyesi, İstanbul Darul Fünun İlahiyat Vakfı Yöenetim Kurulu Üyesi, İlim Yayma Cemiyeti Denetim Kurulu üyesidir. Evli ve 3 çocuk babasıdır.