Fatih Sahn-ı Semân Eğitim Araştırmaları Merkezi

Medrese Araştırmaları Merkezi

III.Medrese ve Ulemâ Çalışmaları Eğitim Programı (13-17 Eylül 2021)

Fatih Sahn-ı Semân Medrese Araştırmaları Merkezi’nin yürüttüğü Medrese ve Ulemâ Çalışmaları Eğitim Programı’nın üçüncüsü 13-17 Eylül 2021 tarihleri arasında yapılacaktır. İslam Dünyası ve Osmanlı Dünyasını kapsayacak şekilde gerçekleştirilecek bu eğitimde medrese ve ulemâ (ilmiye) çalışmalarının tanımı ve kapsamı ile başlanıp arşiv, yazma ve literatür kaynakları etraflıca tanıtılıp değerlendirilecektir. Alanın güncel ve yeni araştırma soru ve konuları örneklerle tartışılacaktır.

Seminerlere ilave olarak her günün sonunda İstanbul’daki medreseleri ve araştırma kurumlarını daha yakından tanıtmayı amaçlayan saha konuşmaları da gerçekleştirilecektir.

Programa katılım için aşağıdaki linkte yer alan başvuru formunun doldurulması gerekmektedir. Başvuruda öncelik lisansüstü çalışmalarını sürdüren araştırmacılara ve doktoralı genç akademisyenlere verilecek, imkân dâhilinde lisans öğrencilerinin ve bağımsız araştırmacıların başvuruları da değerlendirilecektir. Başvuruların kabul durumu ile ilgili bilgi başvuranların şahsî e-posta adreslerine gönderilecektir.

Düzenli katılımcılara program sonunda katılım sertifikası verilecektir.

Başvuru tarihleri: 24 Ağustos – 6 Eylül 2021