Fatih Sahn-ı Semân Eğitim Araştırmaları Merkezi

İlim Heyeti

İlim Heyeti

Fatih Sahn-ı Semân’daki ilmi faaliyetlerin strateji, plan, koordinasyon ve akademik denetimini yürüten İlim Heyeti yedi kişiden oluşmakta ve İlim Yayma Cemiyeti Eğitim Merkezi (İYEM) Koordinatörü’nün katılımıyla toplantılarını gerçekleştirmektedir.