Fatih Sahn-ı Semân Eğitim Araştırmaları Merkezi

Ufuk ve Mefkure

Ufuk ve Mefkure

Fatih Sahn-ı Semân, İslâm ilim geleneğinin tanıtımını, öğretimini ve araştırılmasını amaç edinmiş bir eğitim ve araştırma merkezidir. Merkez, bu amacı gerçekleştirmenin esaslı boyutlarından biri olarak İslam medeniyetine ait ilim geleneklerinin kurumsal tarihi ve özellikle Osmanlı medreseleri hakkında özgün bilgi üretimini sağlayan ve destekleyen çalışmalarda bulunmayı hedeflemiştir.

Fatih Sahn-ı Semân, bu ufuk ve mefkuresini gerçekleştirmek için, gayretlerini aşağıdaki faaliyet alan ve türlerinde yoğunlaştıracaktır:

a) İslam araştırmaları alanı ve irtibatlı alanlarda eğitim ve öğretim programları, kurslar, seminerler ve sunumlar düzenlemek, eğitim malzemeleri hazırlamak;
b) İslam ilim geleneğine dair günümüzdeki akademik araştırma ve toplumsal bilinirlik seviyesinin yükselmesine katkıda bulunmak üzere projeler yürütmek;
c) İslam medeniyeti tarihindeki yüksek öğretim kurumları ve özellikle Osmanlı medreseleri hakkında projeler hazırlayıp uygulamak, ilgili projelere destek vermek;

Yukarıda tadad edilen alanlarda,
a) Orta öğretim, lisans, lisans üstü, doktora ve doktora sonrası düzeylerinde akademik destek programları düzenlemek,
b) Ulusal ve uluslararası düzeyde ilmi toplantılar düzenlemek, düzenlenenlere temsilciler göndermek,
c) İlgili kurumlarla işbirliği yaparak ortak faaliyet ve projeler gerçekleştirmek,
d) Yurt içi ve yurt dışı araştırma faaliyetlerini, yayınları ve diğer gelişmeleri takip etmek ve değerlendirmek,
e) İslam ilimleri ve medeniyetine dair araştırmaları kolaylaştıracak ve teşvik edecek ilmî ortamlar hazırlamak ve İslâm medeniyeti tarihindeki yüksek öğretim ve özellikle Osmanlı medreseleri hakkındaki çalışmaların gelişmesi ve niteliklerinin artmasına yönelik teşvik ve ödül programları hazırlayıp uygulamak.