Fatih Sahn-ı Semân Eğitim Araştırmaları Merkezi

Sefer Lise Programı

2008’den beri İlim Yayma Cemiyeti bünyesinde yürütülmekte olan Sefer Programı, akademik kabiliyetleri yüksek lise öğrencilerine yönelik hazırlanmıştır. İçeriği itibariyle orta ve yüksek öğretim programlarından tamamen farklı ve özgün olan Sefer, katılımcılarının bir yandan çağdaş dünyanın dinamiklerini, diğer yandan İslâm dünyası ve Türkiye çerçevesinde yakın tarihi ve orta vadeli geleceği tanımaları için müfredatlar geliştirmektedir. Belirli alanlarda erken bilgi yüklemesi veya formel okul sisteminde başarıyı artırma gibi hedeflere sahip olmayan Sefer, görsel malzemelerin önemli bir yer tuttuğu ve dış mekan faaliyetlerine ağırlık veren bir programdır.