Fatih Sahn-ı Semân Eğitim Araştırmaları Merkezi

Tuncay Başoğlu

Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümünden mezun oldu (1992). Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde İslam Hukuku ana bilim dalında yüksek lisans ve doktorasını tamamladı (1993-2001). Çeşitli özel ve kamu kurumlarında görev yaptı. 2010-2022 arasında Türkiye Diyanet Vakfı İslam Araştırmaları Merkezi’nde (İSAM) çalıştı. Halen İstanbul Medeniyet Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi’nde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. Çalışmaları fıkıh, fıkıh usulü, İslâm düşüncesi ve İslâm eğitim tarihi üzerine yoğunlaşmaktadır.