Fatih Sahn-ı Semân Eğitim Araştırmaları Merkezi

2023-2024 Medrese Konuşmaları (Çevrimiçi)

Fatih Sahn-ı Semân Medrese Araştırmaları Merkezi’nin yürüttüğü Medrese Konuşmaları 2023-2024 döneminde de devam ediyor.
İlmiye, ulemâ, medreseler ve eğitim tarihi çerçevesinde sekiz konuşmanın yer aldığı programın detayları aşağıdaki gibidir.

17. Konuşma: Ferit Arı (Kayseri Üniversitesi)
27 Ekim 2023 - 20.00
Süleymaniye ve Sahn-ı Seman Medreselerinin Müderrislerin Kariyerlerine Etkisi (XVIII. Yüzyıl İkinci Yarısı)

18. Konuşma: Behçet Loklar (Trakya Üniversitesi)
29 Kasım 2023 - 20.00
18. Yüzyılın İkinci Yarısında Saraybosna’da Ulema Sınıfı

19. Konuşma: Mustafa Gündüz (Yıldız Teknik Üniversitesi)
26 Aralık 2023 - 20.00
Türk Maarif Ansiklopedisi ve Medrese Tarihi Yazıcılığı

20. Konuşma: Gürzat Kami (İstanbul Üniversitesi)
24 Ocak 2024 - 20.00
Memlükler Döneminde Tedris Pozisyonlarının İntikali: Vakıflar, Aileler, Rekabet

21. Konuşma: M. Enes Midilli (İstanbul Üniversitesi)
28 Şubat 2024 - 20.00
Uleymî’nin Kudüs Tarihi: Memlükler Döneminde Kudüs’te Âlimler ve Eğitim Kurumları

22. Konuşma: M. Usame Onuş (Marmara Üniversitesi)
24 Nisan 2024 - 20.00
Eyyûbî ve Memlük Dönemi Dımaşk’ta Hanbelî Medreseleri

23. Konuşma: A. Tunç Şen (Columbia Universitesi)
Mayıs 2024
The Sultan’s Syllabus Revisited: Sixteenth-Century Ottoman Madrasa Libraries and the Question of Canonization

24. Konuşma: Harun Yılmaz (Marmara Üniversitesi)
5 Haziran 2024 - 20.00
İslam Dünyasında Medreseler: Veritabanı Oluşturma ve Mekansallaştırma Projesi

Programlar Zoom ve Fatih Sahn-ı Semân’ın YouTube kanalında canlı olarak yayınlanacaktır.