Fatih Sahn-ı Semân Eğitim Araştırmaları Merkezi

Fatih Sahn-ı Semân Risâle Günleri 2022

08 Ağustos 2022

İstanbul’un fethinden kısa bir süre sonra kurulan ve asırlarca Osmanlı medrese sisteminin en yüksek dereceli kurumu olan Fatih Sahn-ı Semân Medreseleri, İslam ilim geleneğinin ihyâsına yönelik üst düzey programların geliştirildiği bir merkez olarak doksan dört sene sonra kapılarını tekrar ilim ve eğitim faaliyetlerine açmıştır. Bu amaca matuf olarak Güz 2018’de başlatılan Sahn-ı Semân Halkaları programı çerçevesinde, medrese eğitiminin merkezinde yer alan metinlerin tarihteki anlamlarını keşfetmeye ve nasıl klasikleştiklerinin serencamını ortaya koymaya yönelik uzun soluklu çalışmalar yürütülmektedir. İslam medeniyetinin meselelerini günümüz ilim dünyasının idrâkine yaklaştırmaya ve entelektüel gündemine dâhil etmeye yönelik çalışmaların ikinci adımını ise Fatih Sahn-ı Semân Risâle Günleri oluşturmaktadır.

İlki Yaz 2019’da gerçekleştirilen Fatih Sahn-ı Semân Risâle Günleri’nin Yaz 2020 döneminde fıkıh, tefsir, hadis, kelâm, felsefe, tasavvuf, dil bilimleri, tarih, coğrafya, matematik, astronomi ve siyaset gibi farklı alanlarda Arapça, Farsça ve Türkçe kaleme alınmış küçük hacimli ve mesele odaklı bir dizi risâle, uluslararası bir hoca kadrosunun rehberliğinde Türkçe ve Arapça olarak kısa ve yoğun bir takvim içinde işlenecektir. İslam medeniyetinin teşekkül ve erken klasik dönemlerinde kaleme alınıp şöhret bulmuş eserler yerine, daha ziyade müteahhir dönemde, bir başka ifadeyle İkinci Klasik’te ortaya çıkmış risâleleri merkeze alan bu program, katılımcıların bir yandan kitabiyât bilgilerinin tedris metinlerinin ötesine geçmesini, diğer yandan İslam ilim geleneğinin gündemlerini en yüksek düzeyde yansıtan telif formu olarak risâlelerle daha yakından tanışmasını hedeflemektedir. 8 Ağustos – 28 Ağustos 2022 tarihleri arasında çevirimiçi olarak gerçekleştirilecek programda katılımcılar istedikleri semineri, diğer seminerlere katılım zorunluluğu olmadan seçebilecektir. Devam zorunluluğunu yerine getiren katılımcılara, program sonunda katılım sertifikası verilecektir.

Programa katılım için aşağıdaki web adresinde yer alan başvuru formunun doldurulması gerekmektedir. Başvuruda öncelik lisansüstü çalışmalarını sürdüren araştırmacılara verilecek, imkân dâhilinde lisans öğrencilerinin ve bağımsız araştırmacıların başvuruları da değerlendirilecektir. Başvuruların kabul durumu ile ilgili bilgi başvuranların şahsî e-posta adreslerine gönderilecektir.

Başvuru tarihleri: 22 Temmuz – 3 Ağustos 2022