Fatih Sahn-ı Semân Eğitim Araştırmaları Merkezi

İbn Nüceym Risâleleri 2022

26 Ağustos 2022

Yaz 2019’dan itibaren her sene düzenlenen Fatih Sahn-ı Semân Risale Günleri’nde fıkıh, tefsir, hadis, kelâm, felsefe, tasavvuf, dil bilimleri, tarih, coğrafya, matematik, astronomi ve siyaset gibi farklı alan ve müelliflere ait Arapça, Farsça ve Türkçe kaleme alınmış küçük hacimli ve mesele odaklı bir dizi risâle incelenmektedir. Ancak bazı müelliflerin muhtelif konulara dair telif ettiği risaleler, sayılarının çokluğu sebebiyle ayrı bir program çatısı altında incelenmeyi hak etmektedir. Bu ihtiyaca binaen Risale Günleri’nin bir uzantısı olarak bu yıldan itibaren her yıl ayrıca tek bir müellifin bazı risalelerine bütüncül bir şekilde odaklanacak müstakil bir program daha düzenlenecektir. Bu yıl ilki Münster Üniversitesi araştırma merkezlerinden “CRC 1385 – Law and Literature” ile ortaklaşa düzenlenen program Mısır Hanefî çevresinin önde gelen siması Zeynüddin İbn Nüceym’in (ö. 970/1563) fıkıh risalelerine odaklanacaktır. Programda İbn Nüceym’in, vefatından sonra oğlunun derlediği er-Resâilü’z-Zeyniyye’den seçilmiş çeşitli fıkhî meselelere dair 15 risalesi uluslararası bir hoca kadrosunun rehberliğinde 21 oturumda ele alınacaktır.

26 Ağustos – 9 Eylül 2022 tarihleri arasında çevrimiçi gerçekleştirilecek programda katılımcılar istedikleri semineri, diğer seminerlere katılım zorunluluğu olmadan seçebilecektir. Devam zorunluluğunu yerine getiren katılımcılara, program sonunda katılım sertifikası verilecektir. Programa katılım için aşağıdaki web adresinde yer alan başvuru formunun doldurulması gerekmektedir. Başvuruların kabulünde öncelik lisansüstü çalışmalarını sürdüren araştırmacılara verilecek, imkân dâhilinde lisans öğrencilerinin ve bağımsız araştırmacıların başvuruları da değerlendirilecektir. Başvuru neticeleri başvuranların şahsî e-posta adreslerine gönderilecektir.

*Program çevrimiçi icra edilecektir.

Başvuru tarihleri: 16 – 24 Ağustos 2022