Fatih Sahn-ı Semân Eğitim Araştırmaları Merkezi

İNSANBilgiAdalet Konuşmaları 2023

Fatih Sahn-ı Semân Eğitim ve Araştırma Merkezi antikiteden günümüze felsefi ve bilimsel geleneklerin vazgeçilmez merkezi temaları arasında yer almış “İnsan”, “Bilgi” ve “Adalet” kavramlarını işlemeye devam ediyor.

Her sene bu kavramlardan birinin ele alındığı programda 2022 yılında “İnsan” kavramı ele alındı. Programın 2023 yılındaki konusu ise “Bilgi” kavramı olacaktır. Geçtiğimiz yılın birikimine atıfla “Bilgi” kavramının farklı düşünce geleneklerinde ve simalarında nasıl anlaşıldığı üzerine tartışmalar yürütülecektir.

Ele aldığı kavramın düşünce tarihindeki önemli metinler üzerinden takip edilmesini hedefleyen programda seçilmiş metinler kronolojik sıraya göre oturumlarda işlenecektir. Tartışılacak pasajların bağlamını oluşturan düşünce ve eser hakkındaki öz bilgilerle zenginleştirilecek oturumlar çevrim içi ve yüz yüze olarak gerçekleştirilecektir. Geçtiğimiz yıl ve bu yıl olduğu gibi, önümüzdeki yıllarda da hem metinlerin ve oturumların çok dilli olması, hem de düşünce tarihinin farklı geleneklerine ve simalarına yer verilmesi programın öncelikli hedefi arasında yer almaktadır.

Başvuru tarihleri: 26 Haziran – 15 Temmuz 2023