Fatih Sahn-ı Semân Eğitim Araştırmaları Merkezi

IV.Medrese ve Ulemâ Çalışmaları Eğitim Programı

19 Eylül 2022

Fatih Sahn-ı Semân Medrese Araştırmaları Merkezi’nin yürüttüğü Medrese ve Ulemâ Çalışmaları Eğitim Programı’nın dördüncüsü 19-23 Eylül 2022 tarihleri arasında yapılacaktır.
İslam Dünyası ve Osmanlı Dünyasını kapsayacak şekilde gerçekleştirilecek bu eğitim iki aşamalı olacaktır.

  1. Medrese ve ulemâ (ilmiye) çalışmalarının tanımı ve kapsamı ile başlanıp arşiv, yazma ve literatür kaynakları etraflıca tanıtılıp değerlendirilecektir. Alanın güncel ve yeni araştırma soru ve konuları örneklerle tartışılacaktır.
  2. Medrese ve ulema çalışmalarına yönelik birincil kaynaklardan seçme okumalar yapılacaktır.

İlk aşama, önceki senenin seminer kayıtlarının katılımcılarla paylaşılması ve katılımcıların 18 Eylül 2022’ye kadar videodan bu seminerleri kendi başlarına izlemesi şeklinde olacaktır.

İkinci kısım ise yüz yüze ve çevrimiçi (hibrit) olacak ve hocalarla birlikte hem kayıttan dinlenen seminerlerin müzakeresini hem de doğrudan birincil kaynaklardan seçme metinlerin oluşum ve içerik tartışmanı kapsayacaktır.

Konuyla ilgili özellikle lisansüstü öğrenci ve doktoralı genç akademisyenlerin katılabileceği bu programda katılımcılara hem alan tanıtılacak hem arşiv ve yazma kaynaklarından bu konu çerçevesinde nasıl istifade edilebileceğini gösterilecek hem de mevcut literatürü değerlendirerek bugün ve gelecekte ne tür soruların bu alanda araştırma konusu olabileceğine dair somut örnekler ve öneriler paylaşılacaktır. Bir değerlendirme oturumu ile katılımcıların çalışmayı düşündükleri konuların da müzakere edileceği eğitim programının en önemli sonuçları; alana olan ilginin artması, medrese ve ulemâ çalışmalarıyla ilgilenen kişilerin birbiri ile tanışması ve araştırmaların yeni soru, kaynak ve yöntemlerle kalitesinin artırılması olacaktır.
Seminerlere ilave olarak yine video kaydından İstanbul’daki medreseleri ve araştırma kurumlarını daha yakından tanıtmayı amaçlayan saha konuşmaları takip edilecektir. Programa katılım için aşağıdaki linkte yer alan başvuru formunun doldurulması gerekmektedir. Başvuruda öncelik lisansüstü çalışmalarını sürdüren araştırmacılara ve doktoralı genç akademisyenlere verilecek, imkân dâhilinde lisans öğrencilerinin ve bağımsız araştırmacıların başvuruları da değerlendirilecektir. Başvuruların kabul durumu ile ilgili bilgi başvuranların şahsi e-posta adreslerine gönderilecektir.

Düzenli katılım gösteren katılımcılara program sonunda katılım belgesi verilecektir.

Başvurular: 22 Ağustos – 4 Eylül 2022