Fatih Sahn-ı Semân Eğitim Araştırmaları Merkezi

Sadruşşeria’nın Usul Düşüncesi Paneli

Moderatör: Tuncay Başoğlu

Konuşmacılar ve Tebliğ Başlıkları:

  • İmam Rabbani Çelik, “Semerkandî ve Sadrüşşerîa’nın Râzî’nin Cebr Argümanına Eleştirileri”
  • Osman Said Evdüzen, “Râzî’den Sadruşşeria’ya: İlletin İspat Aracı Olarak Münâsebe Metodu”
  • Yasin Gökgöz, “Sadruşşeria'ya göre Fiillerin Hüsün ve Kubuh Bakımından Tasnifi"
  • Osman Çavuş, “İbn Kemal'in Sünnet Konusunda Sadruşşeria ve Taftazanî’ye Yönelttiği Tenkitler”

Program Tarihi ve Saati: 21 Ekim 2023 Cumartesi / 14:00-16:30

Program Detayları:

  • Panel, Fatih Sahn-ı Semân Akdeniz Medreseleri’nde yapılacaktır.
  • Dinleyiciler bizzat medresede veya online olarak katılabileceklerdir.
  • Panele katılım başvuruları en geç 20 Ekim Cuma günü saat 18:00’e kadar yapılması gereklidir.