Fatih Sahn-ı Semân Eğitim Araştırmaları Merkezi

Sahn-ı Semân Halkaları 2021

20 Aralık 2021

Sahn-ı Semân Halkaları, İslâm ilim geleneğini anlamada kritik önemi haiz metinlerin işlendiği çalışma gruplarının üst başlığıdır. İslâm medeniyetinin özellikle klasik metinlerinin tarihteki anlamını ve tarihî bağlamlarını keşfetmeye, nasıl anlaşıldıklarını ve klasikleştiklerinin serencamını ortaya koymaya yönelik çalışmalar yapan bu gruplar, ele alınan metinleri günümüz ilim dünyasının idrakine yaklaştırmayı ve entelektüel gündemine dâhil etmeyi hedeflemektedir.

Öncelikli olarak lisansüstü öğrencilerin ilgi düzeylerine hitap edecek şekilde tasarlanan Sahn-ı Semân Halkaları, her dönem başında farklı ilim dallarından yeni halkaları bünyesine katarak çeşitli alanlarda ihtisas yapan öğrencilerin ilmî gelişimine katkı sağlamaktadır. 2021 Güz döneminde 14 farklı rehber hocanın eşliğinde gerçekleşecek halkaların, akademik takvim boyunca online ve yüz yüze şeklinde devam etmesi planlanmaktadır.