Fatih Sahn-ı Semân Eğitim Araştırmaları Merkezi

Sahn-ı Semân Türkiye Programı Güz Dönemi Başvuruları Başladı

Sahn-ı Semân Türkiye, 18 ilimizde bulunan 19 farklı İlahiyat-İslami İlimler lisans programlarındaki öğrencilerin akademik gelişimlerine katkıda bulunmak amacıyla tasarlanmış bir programdır. Öğrencilerin Türkiye’nin İlahiyat alanındaki zengin akademik birikimden aynı oranda yararlanmasını sağlayarak kurumsal geçmişleri ve alt yapıları gelişmekte olan fakültelerdeki müfredat dışı ilmi faaliyetlere destek olmanın yanı sıra ilahiyat mezun profilinin kültürel sermaye açısından daha zengin bir düzeye gelmesi için katkıda bulunmasını hedeflemiştir. Bu çerçevede İlahiyat lisans öğrencilerini İslâm medeniyetinin temel klasikleriyle tanıştırmak, bu kaynaklara ulaşmasını sağlayacak kültürü edinmelerine yardımcı olmak ve İlahiyat lisans öğrencilerine modern Batı ve çağdaş dünya hakkında işlevsel bilgi alt yapısı kazandırmayı planlamaktadır.

Program

 • Giresun Üniversitesi
 • Kırklareli Üniversitesi
 • Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
 • Ordu Üniversitesi
 • Yozgat Bozok Üniversitesi
 • Gaziantep Üniversitesi
 • Gaziantep İslam Ve Bilim Üniversitesi
 • Artvin Üniversitesi
 • Sinop Üniversitesi
 • Iğdır Üniversitesi
 • Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi
 • Bartın Üniversitesi
 • Kafkas Üniversitesi
 • Uşak Üniversitesi
 • Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi
 • Hakkari Üniversitesi
 • Fırat Üniversitesi
 • Akdeniz Üniversitesi
 • Kütahya Dumlupınar Üniversitesi

bünyesinde bulunan "İlahiyat-İslami İlimler Lisans Programları"ndaki 1.sınıf öğrencilerine yöneliktir.

 

 1. Yıl Güz:  
 • Klasik Arapça-I
 • Kelimâtu’ı -Kurân -I
 • Hadis-i Şerif I
 • İslâmî İlimlere Giriş
 • Metin Tahlili
 1. Yıl Bahar:
 • Klasik Arapça -II
 • Hadis-i Şerif II
 • Kelimâtu’ı-Kurân -II
 • el-Muhtâr ile Hanefi Mezhebini Anlamak
 • Modern Dünyanın Temel Kavramları
 • Kitap Tahlili
 • Film Nasıl Okunur?
 • Soğuk Savaş Sonrası İslam Dünyası
 • Çağdaş İslam Düşüncesinin Başlıca Temaları
 • İlahiyat-İslami İlimler lisans programlarındaki 1. sınıf öğrencilerine yöneliktir.
 • Belirli not ortalamalarının üzerindeki öğrencileri devam edebileceği bir programdır.
 • Seminer ve aktivitelere devamlılığı esas sayan bir programdır.
 • Seminerler: İlahiyat lisans müfredatlarının ele aldığı disiplinlere dair seminerler, Modern dünya tarihine dair seminerler, Güncel Batı düşüncesinin temel çizgilerini sunan seminerler, Günümüz dünyasını anlamanın estetik boyutuna dair seminerler, İlahiyat mezunlarına yönelik müfredat dışı beceri ve kazanımlar. Seminer dizileri çevrimiçi ve yüz yüze oturumlardan oluşacaktır.
 • Atölyeler ve Okuma grupları: Çeşitli başlıklar altında öğrencilerin öncelikle kendi fakültelerindeki ve programın ileriki aşamalarında diğer fakültelerdeki öğrencilerle buluşacakları yüz yüze oturumlardan oluşacak çalışmalar.
 • Kültürel Geziler: Öğrencilerin kendi fakültelerinin bulunduğu illerin dışındaki mekanlara yönelik, akademik içerikli gezi programları. 
 • Blog: Öğrencilerin program dahilindeki faaliyetlerini ve ürünlerini paylaşacakları dijital platformlar.
 1. Kur’an’da tekrarlanan kelimelerin anlamlarını bilmesi ve ayetlere anlam verecek alt yapıyı kazandırması.
 2. Temel hadis kaynaklarını rahatlıkla kullanabilecek bilgi birikimi sağlaması
 3. İslam medeniyeti tarihine bütüncül bakış sağlaması
 4. Güncel Batı düşüncesinin temel unsurlarına doğru perspektiften bakabilmesi
 5. Günümüz dünyasını anlamanın estetik anahtarlarını kazanması
 6. Türkiye’de din eğitimi alanında çalışacak İlahiyat mezununun ihtiyacı olan bilgi ve becerileri kazanması
 • Sahn-ı Seman Programı Programı her yıl 3 dönem olacak şekilde planlanmıştır.
 • Bu dönemlerden Güz ve Bahar dönemleri 12 hafta Yaz dönemi ise 5 hafta sürecek şekilde yapılacaktır.
 • SST seminerlerinin %75’i online %25‘i ise yüz yüze verilmektedir.
 • Katılımcıların seminerlerdeki başarısı dönem içi ve dönem sonu online ve yüz yüze yapılacak sınavlar ile belirlenir.