Fatih Sahn-ı Semân Eğitim Araştırmaları Merkezi

Sahn-ı Semân Türkiye Fakülte Koordinatörleri Toplantısı İstanbul'da Gerçekleştirildi


Sahn-ı Semân Türkiye fakülte koordinatörlerinin katılımıyla gerçekleşen toplantı Fatih Sahn-ı Semân Genel Koordinatörlüğün başkanlığında Fatih Sahn-ı Seman Medresesinde gerçekleşti.

18-21 Temmuz tarihlerinde gerçekleşen toplantıya Iğdır, Artvin, Sinop, Yozgat, Gaziantep, Kırklareli, Muğla ve Ordu İlahiyat/İslâmî ilimler fakültelerinde görev yapan SST fakülte koordinatörleri iştirak etti. Fatih Sahn-ı Seman yöneticileri ile tanışma kahvaltısıyla başlayan program, FSS Genel Koordinatörü Eyyüp Said Kaya'nın Sahn-ı Semân Türkiye projesini anlattığı konuşmasıyla devam etti. Geride bırakılan eğitim sezonuna ilişkin değerlendirmeler ve gelecek dönem çalışmalarının planlamalarının yapıldığı sonraki toplantılara SST Koordinatörü Abdullah Küskü öncülük etti.

Fakülte koordinatörlerinin tecrübe, tavsiye ve değerlendirmeleri ile SST yaz programına iştirak eden öğrencilerin yorumları üzerinden geride bıraktığı dönem ile gelecek dönemlere ilişkin SST hakkında konuşuldu. SST'nin geliştirilmesi için tavsiye kararlar alındı. Mevcut eylem planları tartışıldı. FSS Müdür Yardımcısı Fatih Sağlam rehberliğinde Fatih Külliyesi ve Sahn-ı Semân'ın tarihi ve güncel çalışmalarıyla tanıtımı yapıldı. SST yaz programına iştirak eden öğrencilerle Fakülte Koordinatörlerinin buluşmaları ve rehberlik görüşmeler yapmaları için zaman ve mekan imkanlarının sunulduğu SST Fakülte Koordinatörleri Toplantısı, hatıra resim çekimleriyle son buldu.