Fatih Sahn-ı Semân Eğitim Araştırmaları Merkezi

Sahn-ı Semân Türkiye (SST) 2023-2024 Bahar Dönemi Başladı


Sahn-ı Semân Türkiye (SST) 2023-2024 Bahar dönemi online ve yüz yüze seminerleri 04 Mart 2024 tarihinde başladı.

Türkiye’nin 81 ilinde faaliyetlerini yürüten, çeşitli projelere ev sahipliği yapan İlim Yayma Cemiyeti ve TİDEF, İlahiyat ve İslami ilimler fakülteleri öğrencileri için hazırladıkları SST programıyla zengin akademik birikimini öğrencilerinin hizmetine sunmaktadır.

2023-2024 eğitim döneminde Iğdır, Artvin, Sinop, Ordu, Kırklareli, Yozgat, Gaziantep ve Muğla şehirlerine hizmet vermiş olan SST programı, bu yıl 2023-2024 güz eğitim döneminde mezkur illere ilaveten Kars, Kütahya, Uşak, Nevşehir, Bartın, Tokat, Hakkari ve Giresun’da okuyup programa kayıt yaptıran İlahiyat ve İslami ilimler lisans öğrencilerine hizmet vermektedir.

16 şehir ve 17 İslami ilimler ve İlahiyat fakültesi öğrencilerinden güz dönemi programını başarıyla tamamlayan 300’e yakın erkek ve kız kişiye ise 2023-2024 Bahar dönemi seminerleri 4 Mart itibariyle başlatılmıştır.

Bu itibarla SST, ülkemizin zengin akademik ve ilmi birikimini katılımcı öğrencilerin istifadesine açmak için birçok şehirden uzman hocaların katılımıyla İslami ilimlerin muhtelif alanlarında ve Arap dili branşında seminerlerini devam ettirmektedir.

Bu seminerlerde İslami ilimlere giriş okumalarının yanı sıra uzman hocalar eşliğinde tefsir, hadis, fıkıh, akide ve klasik Arapça disiplinlerine ait muhtasar ve klasik metinleri takip edilmekte ve Türkçe kitap okuma ve yazı atölyeleri düzenlenmektedir.

SST, bahar döneminde online ve yüz yüze olarak 12 haftada toplam 60 saatlik seminer verecek, bu seminerlerle 1. ve 2. sınıfa kayıtlı 300'e yakın öğrencisinin lisans eğitimlerini desteklemiş olacaktır.