Fatih Sahn-ı Semân Eğitim Araştırmaları Merkezi

Yunus Uğur

Lisans derecesini Boğaziçi Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nde, YL ve doktora derecesini ise aynı üniversitenin Tarih programında tamamladı. 2003-2004 yıllarında New York Binghamton Üniversitesi Tarih Bölümü’nde araştırmacı olarak bulundu. 2009-2020 tarihleri arasında İstanbul Şehir Üniversitesi Tarih Bölümü kadrosunda görev yapmış ayrıca Şehir Araştırmaları Merkezi Direktörlüğünü ve Şehir Çalışmaları yüksek lisans programı başkanlığını yürütmüştür. 2016- 2017 yıllarında Berlin'de akademik çalışmalarını yürütmüştür. Halen Marmara Üniversitesi Dijital Beşeri Bilimler Araştırma Merkezi müdürü ve Tarih bölümü öğretim üyesidir. Aynı zamanda Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi’nin baş editörü olup www.digitalottomanstudies.com platformunun yöneticisi, Global Şehir Tarihi Projesi (GUHP) Yönetim Kurulu Üyesi, Avrupa Şehir Tarihçileri Birliği (EAUH) ve Ortadoğu Araştırmaları Derneği (MESA) üyesidir. Yoğunlaşma alanları Osmanlı şehir tarihi, kent mekânı ve mahalleler, tarih yazımı, tarih kaynakları, dijital tarihçilik, tarihsel coğrafya, sözlü tarih ve kültürel miras alanlarını kapsar. 

Bu alanlarda araştırma projeleri yapmış, tezler yazdırmış, kitap ve  makaleler yayınlamıştır. Son beş yılda, TÜBİTAK destekli  "Osmanlı Şehir Tipolojileri ve Atlası (1450-1700)" başlıklı projeyi tamamlamış İBB ile İstanbul’un Kültürel Mirası ve Hazire/ Türbe/ Mezar Taşları üzerine yapılan 4 farklı projenin yürütücüsü olmuştur. Ayrıca İSTKA desteği ile Sözlü tarih ve İstanbul’un görsel tarihi ile ilgili yapılan 3 projeye danışmanlık yapmış İBB KÜLTÜR AŞ ve İSAM’ın desteklediği 10 ciltlik İstanbul Tarihi kitabının yayın/editör ekibinde bulunmuştur. Halen TÜBİTAK’ın desteklediği "Osmanlı Şehirlerini Haritalamak: Sosyo-Mekânsal Benzerlikler ve Özgünlükler (1520-1540)" ve "19. Yüzyıl İstanbul Tekkelerini Mekânsallaştırmak: Yerleşim ve Ağ Haritaları" ve YTB'nin desteklediği "Lübnan'da Osmanlı Kültürel Mirası" projeleri üzerinde çalışmaktadır. Yazar ve editor olarak katkıda bulunduğu bazı kitaplar, Bir Semte Vefa, Vefanın Cennet Bahçeleri: Vefa Semti Hazireleri (2 cilt), Tarih-i Raşid ve Zeyli (3 cilt), Osmanlı Hukukunda Fetva, Antik Çağ'dan XXI.Yüzyıla Büyük İstanbul Tarihi (10 cilt), Cumhuriyet Döneminde Ümraniye: Şehirleşme, Toplum, Ekonomi ve Yönetim, İstanbul Türbe, Hazire ve Kabirleri: Fatih, Eyüpsultan, Beyoğlu, Fatih (4 cilt), Tarih Bilimi ve Metodolojisi, Osmanlı İmparatorluğu'nda Çevre ve Şehir, Kent Sosyolojisi ve Osmanlı'da Şehir, Vakıf ve Sosyal Hayat’tır.