Fatih Sahn-ı Semân Eğitim Araştırmaları Merkezi

Çağdaş Dünya İslam İlimleri Öğretimi

Klasik medrese sisteminin zayıflaması ve İslâm dünyasının birçok bölgesinde varlığını sürdürememesiyle sonuçlanan modernleşme sürecinde İslâm ilimlerinin öğretimin nasıl dönüştüğü Fatih Sahn-ı Semân’ın başlıca araştırma sahalarındandır. Bu çerçevede modern üniversiter sistem içinde ve gayrı resmi ders halkaları ve sivil toplum faaliyetleri olarak hayatiyetini sürdüren İslâm ilimleri öğretiminin problemleri ve yakın geleceği Çağdaş Dünyada İslam İlimleri Öğretimi üst başlığına sahip projelerle incelenecektir.

Çağdaş Dünyada İslam İlimleri Öğretimi, öncelikle şu konular üzerinde yoğunlaşmayı planlamaktadır.

• Türkiye’de medreselerin ilgasından sonra İslâm ilimlerinin gayrı resmi öğretim tarihi
• Hind, Sahra Afrikası ve İndo-Malay dünyası başta olmak üzere, İslam dünyasının kültür havzalarında İslam ilimleri öğretimi
• Günümüz Türkiye’sinde informel İslâm ilimleri öğretimi
• Üniversiter öğretim sistemleri içinde İslâm klasiklerinin yer almasının imkan ve araçları
• İslamcılık ve medrese
• Cumhuriyet Türkiye’sinde İlahiyat üzerine tartışmalar