Fatih Sahn-ı Semân Eğitim Araştırmaları Merkezi

MEDRESE TARİHİ ARAŞTIRMALARI

Fatih Sahn-ı Semân, Medrese Tarihi Araştırmaları başlığı altında İslâm medeniyeti tarihinde yüksek bilginin paylaşımı ve kurumlaşmasına dair farklı ilmi projeleri gerçekleştirmeyi amaçlamaktadır. İslâm tarihinde yüksek öğretim ve özellikle Osmanlı medresesi hakkında, orta vadede en önemli araştırma ve bilgi merkezlerinden biri olmayı hedefleyen Fatih Sahn-ı Semân, bu çerçevede İslâm ilimleri, İslâm düşüncesi, bilim tarihi, eğitimi tarihi, mimari, kütüphanecilik gibi farklı uzmanlıklara hitap edecek ve özellikle tarih alanında yeni gelişen metotları uygulayarak medreseye dair bilgi üretecek projelere ev sahipliği yapacaktır.

İlk adımlarını ilmi toplantılar ve çalıştaylarla atacak Medrese Tarihi Araştırmaları, çalışma grupları, proje grupları ve yayın kurulları gibi farklı faaliyet türlerini bünyesinde toplayabilecek şekilde yapılanmaktadır.

Medrese Tarihi Araştırmaları, öncelikle şu konular üzerinde yoğunlaşmayı planlamaktadır.

• Medrese mimarisi
• Medrese müfredatları
• Medrese öğretim programları
• Erken klasik dönemde medrese
• Osmanlı dışındaki kültürel havzalarda medrese
• “Islah-ı medâris”
• Medrese dışında yüksek öğretim
• Çağdaş dönemde medrese araştırmaları
• Fatih Camii Külliyesi medreseleri
• Osmanlı medrese sistemi
• Modernleşme sürecinde medrese