Fatih Sahn-ı Semân Eğitim Araştırmaları Merkezi

Geleneksel Sahn-ı Semân İftar Programı Gerçekleştirildi


Fatih Sahn-ı Semân Lisans Destek Programı (LİDEP), 2024 Bahar dönemine Ramazan-ı Şerif'in teşrifi ile ara verdi.

Talebelerimizin Ramazan ayının mübarek atmosferinden daha fazla istifade edebilmeleri, okul derslerinin birikmiş yoğunluğunu hafifletmeleri ve kendilerine daha fazla vakit ayırabilmeleri için seminerlerimiz dört hafta boyunca tatil edildi. Bu arada, Ramazan-ı Şerif'i birlikte idrak etme niyetiyle, mezunlarımız, hocalarımız ve talebelerimizle bir iftar programı gerçekleştirildi.

Programda Eyyüp Said Kaya hocamız, talebelerimizle hasbihal ederek idrak ettiğimiz kıymetli zamanın mahiyeti hakkında konuştu. Yoğun katılımla programımıza iştirak eden hocalarımız, mezunlarımız ve tüm talebelerimizin Ramazan-ı Şerifleri mübarek olsun.