Fatih Sahn-ı Semân Eğitim Araştırmaları Merkezi

Lisans Destek Programı (LİDEP) 2023-2024 Güz Dönemi Tamamlandı


İslami ilimlerde ve İslam medeniyeti hakkında daha kapsamlı bir alt yapıya sahip olmalarını, modern toplumsal disiplinleri ve çağdaş dünyayı anlamalarına yardımcı olacak donanımları kazanmalarını hedefleyen bir akademik destek programı olan Fatih Sahn-ı Semân Lisans Destek Programı’nın (LİDEP) 2023-2024 Güz dönemi başarıyla tamamlandı.

Program, 12 hafta boyunca hafta içi akşamları ve hafta sonu Cumartesi tam gün tedris faaliyeti şeklinde gerçekleştirildi.

Program kapsamında neler işlendi?

  • Yaklaşık 100 saat Klasik Arapça, Sarf ve Nahiv tedris ve müzakeresi;
  • Modern Arapça konuşma ve yazma pratiğini geliştirecek ders ve müzakereler;
  • İslami İlimler alanında ‘İslami İlimlere Giriş’, Fıkıh Usulü ve İslam Hukukunun gündelik hayatı düzenleme pratiği, İlm-i Kelam, İslam Ontolojisinin temel kabulleri ve bunların usul çerçevesi, farklı kitaplardan Hadis metinleri ve Hadis Usulü, Tefsir ve Tefsir Usulü, Klasik Mantık ve İslam Felsefesi üzerine onlarca saat seminer;
  • Modern Dünya Bilgisi başlığı altında ‘Modern Dünyanın Temel Kavramları’, ‘Fransız Devriminden I. Dünya Savaşına Batı Dünyası’, ‘1908’den 1950’ye Türkiye: Tarih ve Düşünce’, ‘Modern Siyaset ve Hukuk Düşüncesi’, ‘Bilim Tarihi ve Felsefesi’ başlıkları altında modern dünyanın tarihsel dönüşümünü ve zihni yapısını ele alan tartışma odaklı seminerler;
  • Çağdaş İslam Düşüncesinin farklı dönemlerine ve aktörlerine odaklanan okuma ağırlıklı seminerler;
  • Son sınıf öğrencileri ile ‘Araştırma Yöntemleri ve Akademik Yazım’ alanında akademik üretime teşvik eden seminerler gerçekleştirildi.

12 hafta boyunca hem eğitim içeriğinde hem de hocalarımızın önemli katkılarıyla dolu dolu icra edilen programda dört ayrı sınıfta yer alan öğrencilerimize sunmuş olmanın haklı gururunu yaşıyoruz.

Talebelerimize Bahar döneminin hayır getirmesini ve bereketli ilmî çalışmalar yapmalarına vesile olmasını niyaz ediyoruz.